loading...

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت
بازدید : 105
شنبه 3 ارديبهشت 1401 زمان : 15:38

سوالات ضمن خدمت حق و باطل (متفكر شهید استاد مرتضی مطهری)

دانلود پاسخ نمونه سوالات محتوا آزمون دوره سوالات ضمن خدمت حق و باطل (متفكر شهید استاد مرتضی مطهری) با کد ... به مدت 12 ساعت از سامانه LTMS

محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت حق و باطل (متفكر شهید استاد مرتضی مطهری) :

این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گردد

سوالات در حال طراحی می باشد اطلاع رسانی در کانال ضمن خدمت https://t.me/dabirfile @dabirfile

کانال تلگرام ضمن خدمت فرهنگیان : https://t.me/dabirfile @dabirfile

کانال ضمن خدمت در سروش : http://Sapp.ir/dabiranfile

نمونه سوال ضمن خدمت حق و باطل (متفكر شهید استاد مرتضی مطهری)

نکته مهم 1: ممکن است بعضی از سوال ضمن خدمت نبرد حق و باطل تکراری باشد

نکته مهم 2: ایمیل را صحیح و معتبر وارد کنید و عضو کانال ضمن خدمت https://t.me/dabirfile شوید

کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوال ضمن خدمت حق و باطل (متفكر شهید استاد مرتضی مطهری)

لینک دانلود نمونه سوالات در زیر می باشد کلیک فرمایید:

سوالات ضمن خدمت حق و باطل (متفكر شهید استاد مرتضی مطهری)

سوالات ضمن خدمت حق و باطل (متفكر شهید استاد مرتضی مطهری)

دانلود پروژه مهر 1401
دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت
بازدید : 138
پنجشنبه 5 اسفند 1400 زمان : 12:56

سوالات ضمن خدمت مهارت های سرپرستی ویژه سرپرستان شبانه روزی

دانلود پاسخ نمونه سوالات محتوا آزمون دوره سوالات ضمن خدمت مهارت های سرپرستی ویژه سرپرستان شبانه روزی با کد ... به مدت 12 ساعت از سامانه LTMS

سوالات ضمن خدمت مهارت های سرپرستی ویژه سرپرستان شبانه روزی

قسمتی از سوالات ضمن خدمت مهارت های سرپرستی ویژه سرپرستان شبانه روزی

- 1متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی برای توسعه به هر نحو را چه می گویند ؟
الف - اخلاق کار
ب - حرفه ای شدن
ج - تعهد سازمانی
د - مسئولیت پذیری
- 2ویژگی های افرادی که اخلاق حرفه ای دارن

- 3کدام یک ویژگی افراد با اخلاق حرفه ای می باشد ؟
الف - ممتاز بودن در تمام موارد
ب - راضی بودن به موقعیت فعلی
ج - برنده بودن دررقابت به هر طریقی
د - پرکاری و جدی بودن در کار

15کدام گزینه مفهوم سرپرستی را کامل تر می سازد ؟

مسئولیت هدایت و اداره دیگران
الف -
اداره افراد غیر مدیر برای ابالغ فعالیت های سازمان
-
ب
ارتباط دهنده مدیر به زیر دستان
-
ج
مسئول اجرای دستورالعمل های فرادستی

قرار نیست این وضعیت تا ابد ادامه یابد.
هر چه بالست از آسمان بر سر من نازل می شد .✅
این شرای ط خوب ن یست ول ی وحشتناک هم نیست .
می دانم آدم درمانده ای نی ستم و می توانم از پس ا ین شرای ط هم برآیم.
--کدامیک جزء روش های مقابله هیجان مدار نمی باشد ؟
بیان احساسات و نگرانی ها
تنفس عمی ق
مشورت با فرد ذ یصالح ✅
ورزش
--کدامیک جزء عالئم رفتاری استرس می باشد
نگرانی و اضطراب
خشونت و پرخاشگری
تحریک پذ یری و عصبانی ت
کسالت و بی حوصله گی
--کدامیک جزء عالئم رفتاری استرس نمی باشد ؟
نیمه کاره رها کردن کارها و یا اشتباهات زیاد در کار
مشکل در شروع کارها
بی توجهی به ظاهر و بهداشت و تغذ یه
تنش و گرفتگی عضالت ✅
--کدامیک جزء عالئم روانشناخت ی استرس می باشد
گوشه گیری
بی توجهی به ظاهر
فراموش کاری ✅
بی قراری
--کدامیک جزء عالئم روانشناخت ی استرس نمی باشد
نگرانی و اضطراب و احساس کسالت و بی حوصلگی
مشکل در تمرکز و تصمیم گیری
گوشه گیری

لینک دانلود:

سوالات ضمن خدمت مهارت های سرپرستی ویژه سرپرستان شبانه روزی

دانلود پیک نوروزی پایه هفتم
دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت
بازدید : 151
سه شنبه 3 اسفند 1400 زمان : 15:21

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت
بازدید : 151
شنبه 23 بهمن 1400 زمان : 21:07

سوالات ضمن خدمت تربیت بر مبنای هویت فرهنگی

دانلود پاسخ نمونه سوالات محتوا آزمون دوره سوالات ضمن خدمت تربیت بر مبنای هویت فرهنگی با کد ... به مدت 12 ساعت از سامانه LTMS

سوالات ضمن خدمت تربیت بر مبنای هویت فرهنگی

هویت چیست؟

هویت در لغت ترکیبی است از «هو» که ضمیری عربی است و به معنای او و «یت» که علامتی مصدری است و مرجعی برای ضمیر او. پس از این رو، هویت را می‌توان به او بودن یا شناخته شدن کسی به چیزی معنا کرد، شناختی که او را از دیگری، در عین اشتراك در کلیات، در جزئیات و دقایق متمایز میسازد (رهیاب،۱۳۸۱: ۵۴).

به لحاظ لغوی واژه هویت (identity) از واژه (identitas) مشتق شده و به دو معنای ظاهراً متناقض به کار می رود:1) همسانی و یکنواختی مطلق 2) تمایز که در برگیرنده ثبات یا تداوم در طول زمان.

هویت فرهنگی

آموزش‌وپرورش از جمله نهادهای راهبردی در هر کشوری محسوب می‌شود. نقش معلمان، به‌خصوص در مبحث جامعه‌پذیری دانش‌آموزان، حائز اهمیت بالاست. بر این اساس، شناخت لایه‌های متنوع هویتی این قشر امری ضروری است.

براي تعريف «هويت» مي‌توان چنين گفت: اگر آدمي براي پرسش‌هاي زير پاسخ‌هاي مطمئن و متقاعدكننده‌اي بيابد در حقيقت هويت خويش را بازيافته است.
ـ بداند جايگاه، منزلت و مرتبت او دقيقاً چيست؟ و چه تعريفي دارد؟
ـ آگاه باشد كه چه پيوندها، رشته‌ها و ارتباط‌هايي او را به خود و جهان خارج از خود متعلق مي‌سازد؟
ـ درك كند كه چه نقش‌ها، وظايف و مسئوليت‌هايي در قبال خود و ديگران بر عهده دارد؟
ـ شناخت واقع‌بينانه‌اي از توفعاتش نسبت به خود و ديگران به دست آورد.
ـ و در نهايت نسبت به خود را به گذشته، حال و آينده به درستي بداند.

سوالات ضمن خدمت

هدف غايي نظام هاي آموزشي در سراسر دنيا تعليم افراد به منظورحضور در جامعه و انتقال هويت، فرهنگ، ارزش ها واصول حاكم بر كشور است؛

مسئله بحران هويت يكي از حادترين مسائل موجود در كشورهاي درحال توسعه محسوب مي شود و بعضا اين بحران موجب رخنه عوامل بيگانه و سقوط رژيم هاي حاكم نيز شده است

هويت ملي يك اصطلاح جديد و محصول مدرنيته است . مدرنيته زاييده عصر رنسانس است و حاصل آن، شكل گيري دولت ملت وحكومت هاي قدرتمند و متمركز است.

انواع هويت

1. هويت فردي (شخصي). 2. هويت خانوادگي. 3. هويت ملي. 4. هويت ديني. 5. هويت اجتماعي. 6. هويت فرهنگي. 7. هويت تمدني.

لینک دانلود:سوالات ضمن خدمت تربیت بر مبنای هویت فرهنگی

https://dabiranfile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87/

دانلود اقدام پژوهی معلمان , دبیران , مدیران , معاونان
دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت
بازدید : 159
شنبه 23 بهمن 1400 زمان : 9:59

سوالات ضمن خدمت مهارت برنامه نویسی و سواد محاسباتی دوره ابتدایی

دانلود پاسخ نمونه سوالات محتوا آزمون دوره سوالات ضمن خدمت مهارت برنامه نویسی و سواد محاسباتی دوره ابتدایی با کد ... به مدت 12 ساعت از سامانه LTMS

سوالات ضمن خدمت مهارت برنامه نویسی و سواد محاسباتی دوره ابتدایی

برنامه نویسی چیست؟ زبان تعامل بین انسان و ماشین

در واقع یک تیم برنامه‌ نویسی این سیستم را به این صورت برنامه‌نویسی کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت برنامه‌نویسی یک علم است که به کمک آن می‌توان به کامپیوتر دستوراتی برای اجرا داد. دستورات را در قالب کدهایی به کامپیوتر می‌دهیم این اطلاعات و دستورات در مغز کامپیوتر (CPU) پردازش می‌شوند و خروجی کار به کاربر نمایش داده می‌شود.

به طور کلی برنامه نویسی روشی برای حل مسائل است که کامپیوتر در این زمینه به ما کمک می‌کند. به زبانی ساده‌تر، برنامه نویسی نوشتن دستوراتی قابل فهم برای کامپیوتر است تا بتواند مشکلات پیش روی ما را حل کند. متخصصان این زمینه با استفاده از زبان‌های مختلف، که در واقع زبان کامپیوتر است، می‌توانند با این سیستم‌ها ارتباط برقرار کنند.

برنامه نویس کیست؟

پس شخص برنامه‌نویس باید به فرآیند حل مسئله، تحلیل داده‌ها، عیب‌یابی و… مسلط باشد.

اگر بخواهیم کمی ساده‌تر توضیح دهیم که برنامه نویس چه کسی است، میتوان گفت همان شخصی که در کامپیوتر شروع به تولید یک نرم‌ افزار می‌کند. ممکن است این نرم‌ افزار برای اجرا در صفحات وب باشد، یا برای اجرا در دسکتاپ، موبایل و….

سوالات ضمن خدمت

مهارتهایی که هم اکنون در بازار کار بسیار مورد نیاز است عبارتند از:

 1. هماهنگی: تنظیم اقدامات بر اساس اقدامات دیگران
 2. برنامه نویسی: نوشتن برنامه های کامپیوتری با اهداف مختلف
 3. مدیریت زمان: مدیریت زمان خود و دیگران
 4. تفکر انتقادی: استفاده از منطق و دلیل برای تشخیص میزان ضعف یا قدرت راه حل های جایگزین، نتایج یا رویکردهایی به مسئله
 5. تجزیه و تحلیل سیستم ها: تشخیص اینکه یک سیستم چگونه کار می کند و چه طور تغییر شرایط، عملکردها و محیط، می تواند روی خروجی آن تاثیرگذار باشد.
 6. حل کردن مسائل پیچیده: تشخیص پیچیدگی مسائل و بازخوانی اطلاعات مرتبط برای توسعه و ارزیابی گزینه ها و به اجرا درآوردن راه حل ها.
 7. صحبت کردن: صحبت با دیگران برای انتقال موثر اطلاعات
 8. یادگیری پویا: یادگیری به نحوی که فرد یادگیرنده در فرایند حل مسئله یا تصمیم گیری به صورت عملی درگیر باشد.
 9. انتخاب تجهیزات: تشخیص انواع ابزارها و تجهیزاتی که برای یک کار مشخص موردنیاز است.
 10. توانایی خواندن متون و درک مطلب: درک جملات نوشته شده و پاراگراف ها در مستندات مرتبط با موضوعات کاری
 11. استراتژی های یادگیری: انتخاب و به کارگیری روش ها و رویه های مناسب برای یادگیری و آموزش
 12. تجزیه و تحلیل کنترل کیفیت : اجرای آزمون و بررسی هایی روی محصول، خدمات، عملکرد یا حتی فرآیندهایی که کار ارزیابی کیفیت را برعهده دارند.
 13. تحلیل عملیات: تحلیل نیازمندی های محصول برای خلق طراحی
 14. ریاضیات: استفاده از علم ریاضی برای حل مسئله
 15. شنیدن پویا: یعنی توجه کامل به چیزی که دیگران در حال گفتن آن هستند، وقت گذاشتن برای فهمیدن نکته هایی که سعی در گفتن آن داشتند، پرسیدن سوال های مناسب، قطع نکردن صحبت دیگران
 16. نصب و راه اندازی: نصب تجهیزات، ماشین ها، سیم کشی یا برنامه ها.
 17. خطایابی : تشخیص علت خطاهای عملکردی و تصمیم گیری لازم برای حل آنها.
 18. قضاوت و تصمیم گیری: توجه به هزینه/ فایده اقدامات احتمالی برای تصمیم گیری صحیح.
 19. طراحی تکنولوژی: تولید و تطابق امکانات و تکنولوژی برای ارائه پاسخ مناسب به نیاز.
 20. تمرکز بالا : به منظور جلوگیری از خطا و اشتباه در تولید کدهای جدید و حفظ یکپارچگی در کدهای تولید شده
 21. بررسی مداوم فن آوری های جدید در حوزه برنامه نویسی : و استفاده از آخرین تکنیک ها برای نوشتن کدها و برنامه های جدید

برنامه نویسی کامپیوتر چیست ؟

برنامه نویسی چیست و چه کاربردی دارد در ابتدایی ترین حالت ، برنامه نویسی کامپیوتر چیزی بیشتر از مجموعه دستورالعمل ها برای تسهیل اقدامات خاص نیست. بر اساس الزامات یا اهداف این دستورالعمل ها ، برنامه نویسی رایانه می تواند به سادگی جمع کردن دو عدد باشد. همچنین می تواند به اندازه خواندن داده ها از سنسورهای دما برای تنظیم ترموستات ، مرتب سازی داده ها برای تکمیل برنامه ریزی پیچیده یا گزارش های مهم یا بردن بازیکنان از طریق جهان های چند لایه و چالش های موجود در بازی ها ، پیچیده باشد.

لینک سوالات سوالات ضمن خدمت مهارت برنامه نویسی و سواد محاسباتی دوره ابتدایی

https://dabiranfile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88/

سوالات ضمن خدمت تربیت بر مبنای هویت فرهنگی
دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت
بازدید : 155
پنجشنبه 21 بهمن 1400 زمان : 9:44

سوالات آزمون اول دوم سوم ضمن خدمت ایفای نقش مشاوره ای معلمان و کارکنان مدرسه به عنوان کنشگران و عاملان راهنمایی و مشاوره

دانلود پاسخ نمونه سوالات محتوا آزمون دوره سوالات آزمون اول دوم سوم ضمن خدمت ایفای نقش مشاوره ای معلمان و کارکنان مدرسه به عنوان کنشگران و عاملان راهنمایی و مشاوره با کد ... به مدت 12 ساعت از سامانه LTMS

#ایفای‌نقش‌مشاوره‌ای معلمان و کارکنان مدرسه به عنوان کنش‌گران و عاملان راهنمایی و مشاوره

#سراسرکشور
مدت دوره ضمن خدمت ایفای نقش مشاوره ای معلمان و کارکنان مدرسه به عنوان کنش‌ گران و عاملان راهنمایی و مشاوره: 12 ساعت
کد دوره ضمن خدمت ایفای نقش مشاوره ای معلمان و کارکنان مدرسه به عنوان کنش‌ گران و عاملان راهنمایی و مشاوره : 99506926
یک مرحله

نمره قبولی ضمن خدمت ایفای نقش مشاوره ای معلمان و کارکنان مدرسه به عنوان کنش‌ گران و عاملان راهنمایی و مشاوره : 12 از 20
تعداد سوال ضمن خدمت ایفای نقش مشاوره ای معلمان و کارکنان مدرسه به عنوان کنش‌ گران و عاملان راهنمایی و مشاوره : 20 سوال
مدت آزمون ضمن خدمت ایفای نقش مشاوره ای معلمان و کارکنان مدرسه به عنوان کنش‌ گران و عاملان راهنمایی و مشاوره : 20 دقیقه
نمره منفی ندارد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آزمون سوم ضمن خدمت ایفای نقش مشاوره ای معلمان و کارکنان مدرسه به عنوان کنشگران و عاملان راهنمایی و مشاوره

محتویات بسته نمونه سوالات آزمون سوم ضمن خدمت ایفای نقش مشاوره ای معلمان و کارکنان مدرسه به عنوان کنشگران و عاملان راهنمایی و مشاوره :

سوالات ضمن خدمت مهارت برنامه نویسی و سواد محاسباتی دوره ابتدایی
دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت
بازدید : 175
دوشنبه 20 دی 1400 زمان : 13:38

سوالات ضمن خدمت مبانی و اصول آن در توانمندسازی نیروی انسانی و جلب مشارکت کارکنان دانش آموزان و اولیا تعالی مدیریت سطح ۱

دانلود پاسخ نمونه سوالات محتوا آزمون دوره سوالات ضمن خدمت مبانی و اصول آن در توانمندسازی نیروی انسانی و جلب مشارکت کارکنان دانش آموزان و اولیا تعالی مدیریت سطح ۱ با کد ... به مدت 12 ساعت از سامانه LTMS

نمونه سوال ضمن خدمت ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآور در دوران پسا كرونا

نکته مهم 1: ممکن است بعضی از سوال ضمن خدمت ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآور در دوران پسا كرونا 1400 تکراری باشد

نکته مهم 2: ایمیل را صحیح و معتبر وارد کنید و عضو کانال ضمن خدمت https://t.me/dabirfile شوید

کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوال ضمن خدمت ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآور در دوران پسا كرونا

لینک دانلود سوالات ضمن خدمت ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآور در دوران پسا كرونا

سوالات ضمن خدمت ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآور در دوران پسا كرونا

سوالات ضمن خدمت ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآور در دوران پسا كرونا

سوالات ضمن خدمت ایفای نقش مشاوره ای معلمان و کارکنان مدرسه به عنوان کنش‌ گران و عاملان راهنمایی و مش

تعداد صفحات : -1

آمار سایت
 • کل مطالب : 41
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 9
 • بازدید کننده امروز : 10
 • باردید دیروز : 186
 • بازدید کننده دیروز : 187
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1166
 • بازدید ماه : 5167
 • بازدید سال : 61980
 • بازدید کلی : 90231
 • کدهای اختصاصی